Välkommen till Skolverkets exporttjänst för data!

Här har du möjlighet att ladda ner data om den obligatoriska skolan, gymnasieskolan, komvux, särvux på grundläggande nivå och sfi i xml-format. Nya filer genereras varje natt.